Ara

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Genel Bilgi

31.08.2021 14:45

Fakültemize bağlı bölümlerde lisans eğitimi dört yıldır. Bölümlerde ilk iki yıl, ağırlıklı olarak temel mühendislik derslerinin verildiği bir program uygulanır. Meslek derslerinin ağırlık kazandığı üçüncü yıldan itibaren ise öğrenciler, kendi seçtikleri branş altında lisans eğitimlerine devam ederler. 

Mühendislik eğitiminde alınan kuramsal bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi önemli bir yer tutar. Bu amaçla kurulan laboratuvarlar, öğrencilerimize çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin edindikleri kuramsal bilgileri gerçek hayata aktarabilmelerinin bir yolu da İşyeri Eğitimi ve Stajlardan geçmektedir. Öğrencilerimiz, 2. Sınıfın sonunda 20 ve 3. Sınıfın sonunda 20 olmak üzere toplam 40 işgünü stajlarını Türkiye’de ya da yurtdışında yapabilmektedir. Buna ilaveten 7. veya 8. Yarıyılda “İşyeri Eğitimi”ni kamu veya özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirmektedir.

 

Hızlı Erişim