Ara

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

23.08.2021 09:07

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

 1. Personel İşleri Birimi
 • Fakülte Kurulu Üye Seçim Süreci
 • Fakülte Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üye Seçim Süreci
 • Fakülte Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci
 • Bölüm Başkanı Seçim Süreci
 • Anabilim Dalı Başkanı Seçim Süreci
 • Doktor Öğretim Üyesi İlk Atama Süreci
 • Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Süreci
 • Akademik ve İdari Personel İzin Süreci (Yıllık, Şua, Mazeret, Evlilik, Babalık ve Ölüm)
 • Akademik Personel Görevlendirme İzin Süreci
 • Disiplin Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci
 • Akademik / İdari Personel Ücretsiz İzne Ayrılma Süreci
 • Akademik / İdari Personel Süt İzni Kullanım Süreci
 • 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine Göre Görevlendirme İşlem Süreci 1/2
 • 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine Göre Görevlendirme İşlem Süreci
 • Fakülte Sekreteri İş Akışı Süreci
 • Dekan İş Akışı Süreci
 • Araştırma Görevlisi Askerlik Tecil İptal Süreci

 

 1. Mali İşler-Satın Alma Birimi
  • Ekders Ücret Ödeme Süreci
  • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci
  • Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci
  • Doğrudan Temin (4734 SK. 22/d maddesi) Süreci
  • Personel Aylık Maaş Ödeme Süreci
  • Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti Ödeme Süreci
  • Göreve Yeni Başlayan Personel Maaş Süreci
  • Aile Yardımı Ödeme İşlemleri Süreci

 

 1. Öğrenci İşleri Birimi
  • ÖSYM Sınav Sonucu Yerleşen Öğrenci Kayıt Süreci
  • Öğrenci Ders Kayıt Süreci
  • Öğrenci Ders Muafiyet Süreci
  • Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci
  • Giden Özel Öğrenci Süreci
  • Gelen Özel Öğrenci Süreci
  • Yatay Geçiş Başvuru İşlem Süreci
  • Öğrenci Ders İntibak Süreci
  • Koordinatör (Öğrenci Danışmanı) Atama Süreci
  • Farabi / Mevlana (Öğrenci Değişim Programı) Süreci
  •  ERASMUS SÜRECİ
   • Erasmus Giden Öğrenci Değişim Programı Süreci
   • Erasmus Öğrenci Dönüş Süreci
   • Erasmus Giden Öğrenci Staj Hareketliliği Süreci
   • Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Dönüş Süreci
   • Erasmus Personel Hareketliliği Gidiş Süreci
   • Erasmus Personel Hareketliliği Dönüş Süreci
  • Ders Programı ve Sorumluları Belirleme Süreci
  • Sınav Programları Süreci
  • Sınav Notuna İtiraz Süreci
  • Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci
  • Öğrenci Bursları Süreci
  • Öğrenci Ortak Ders Süreci
  • Staj Süreci
  • Danışman İş Akış Süreci
  • Sınav Sorusu İtiraz Süreci
  • Eğitim Rehberi Hazırlama Süreci
  • Öğrenci Disiplin İşleri İş Akış Süreci
  • Askerlik Sevk Tehiri İşlem Süreci
  • Ders Saydırma DGS-Yerleştirme Puanı ile Kayıt Yapan Öğrencilerin Kayıtları ve Muafiyet Talebi Süreci
  • Öğrenci Belge Talebi Süreci
  • Öğrenci Geçici İzinli Sayılma Talebi Süreci
  • Mazeret Sınavına Girme Talebi Süreci
  • Özel Durumlu Öğrenci Statüsünde Ders Alma 1-2
  • Mezuniyet İşlemleri Süreci
  • Yaz Okulu İşlemleri Süreci
  • İş Yeri Eğitimi Süreci
 2. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
  • Sarf Malzemesi Alım ve Dağıtım Süreci
  • Malzeme Alım, Zimmet ve Kayıttan Düşme Komisyonu Süreci
 3. Hukuk İşleri 
  • Şikâyet İnceleme İş Akış Süreci
  • Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci
  • Ceza Soruşturması İş Akış Süreci
 4. Bölüm Başkanlıkları
  • Bölüm Kurulu İş Akış Süreci
  • Gelen / Giden Evrak İş Akış Süreci
 5. Dekanlık Özel Kalem 
  • Randevu Planlama ve Görüşme Süreci
  • Toplantı Tertip Edilmesi Süreci
  • Protokol ve Davet İşlemleri Süreci
  • Onay (Islak İmza) Süreci
 6. Evrak Kayıt- Yazı İşleri Birimi
  • Gelen Evrak İş Akış Süreci
  • Giden Evrak İş Akış Süreci
  • İş Göremezlik Süreci
  • Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Komisyon Süreci
  • Aylık Bilimsel Faaliyetler (C Cetveli) Süreci
  • Yıllık Bilimsel Faaliyetler (D Cetveli) Süreci
 7. Sivil Savunma Birimi
  • Sivil Savunma Ekibi Kurulum ve Çalışma Süreci
 8. Teknik Hizmetler Birimi
  • Tamirat, Bakım ve Onarım İş Süreci
 9. Bilişim ve Sınav Değerlendirme Birimi 
  • Sınav Değerlendirme İş Akış Süreci
 10. İç Hizmetler Birimi
  • Genel Hizmetler İş Akış Süreci
  • Konferans Salonu İş Akış Süreci
 11. Fakülte Dergisi Birimi
  • Dergi İş Akış Süreci
  • Dergi Baskı Süreci

 

Hızlı Erişim